KNVB Expertise werkt ten dienste van de bedrijfstak betaald voetbal. De projecten die binnen KNVB Expertise worden uitgevoerd hebben als doel de Nederlandse betaaldvoetbalorganisaties, en daarmee de bedrijfstak, te professionaliseren en ontwikkelen. 

Missie 
Wij geloven in de kracht van voetbal en dragen daarom bij aan de ontwikkeling van BVO’s in Nederland.

Visie 
Wij brengen BVO's bij elkaar en dragen met onze activiteiten bij aan vernieuwing en innovatie in het betaald voetbal. Dit doen wij door kennisdeling, opleiding, onderzoek en maatwerk te faciliteren en uit te voeren, waar nodig aangevuld met externe expertise. Wij geloven dat we clubs hiermee inspireren om zich verder te ontwikkelen en (nog) waardevoller te zijn.