KNVB Expertise werkt ten dienste van de bedrijfstak betaald voetbal. De projecten die binnen KNVB Expertise worden uitgevoerd hebben als doel de Nederlandse betaaldvoetbalorganisaties, en daarmee de bedrijfstak, te professionaliseren en ontwikkelen. 

Missie 
Wij geloven in de kracht van voetbal en dragen daarom bij aan de ontwikkeling van BVO’s in Nederland.

Visie 
BVO’s leren van KNVB Expertise en van elkaar. Wij faciliteren kennisdeling tussen clubs, bieden opleidingen voor professionals in het betaald voetbal, voeren onderzoek uit en voorzien clubs van passend advies. Wij geloven dat we clubs hiermee inspireren om zich verder te ontwikkelen en (nog) waardevoller te zijn. Gepassioneerd, ondernemend, verbindend en dienstverlenend zijn hierbij onze kernwaarden.